Make your own free website on Tripod.com

حوزه های مسئولیتی

معرفی واحد دانشگاهی
حوزه های مسئولیتی
اساتید دانشگاه
مقالات علمی
نمرات اعلام شده
تابلو اعلانات
باشگاه پژوهشگران

 

 

حوزه های مختلف در واحد دانشگاهی عبارتند از :

bullet

امور اداری

bullet

معاونت دانشجویی

bullet

واحد روابط عمومی ( در دست تکمیل )

bullet

واحد عمران ( در دست تکمیل )

bullet

معاونت آموزش ( در دست تکمیل )

bullet

واحد حراست ( در دست تکمیل )

bullet

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر حوزه روی نام حوزه کلیک نمایید .

 

Home
امور اداری
امور دانشجویی